Tietosuojakäytäntö

Tilauksen tekeminen ei vaadi asiakkaan rekisteröitymistä. Tilausta varten tarvitaan aina kuitenkin vähintään asiakkaan nimi, postiosoite (emme voi toimittaa lähetyksiä postilokero-osoitteeseen), puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Rekisteröitymällä asiakkaaksi voimme lähettää tuotetarjouksia ja uutiskirjeitä. Rekisteröityneille asiakkaille on luvassa erikoistarjouksia. Emme lähetä sähköposteja liian usein, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle. 

Asiakkaan oma nimi, syntymäaika, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero rekisteröidään. Alle 18-vuotiaan tulee ilmoittaa myös huoltajan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite lisätietoja -kenttään tilausta vahvistettaessa.

Rohdos-Ala-verkkokaupan asiakasrekisteri on luottamuksellinen; rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin muille osapuolille. Rohdos-Ala -verkkokauppa saa käyttää asiakkaan ilmoittamaa sähköpostiosoitetta suoramarkkinointiin. Rekisteröitymällä asiakas antaa Rohdos-Ala-verkkokaupalle luvan käyttää tietoja suoramarkkinointiin muullakin kuin sähköpostin välityksellä (esim. posti). 

Rohdos-Ala-verkkokaupalla ei ole vastuuta siitä, jos asiakkaan tiedot joutuvat ulkopuolisten tietoon tietomurtojen takia. Verkkokaupan teknisistä seikoista ja tietoturvasta vastaa verkkokaupan alustan palveluntarjoaja ja ylläpitäjä Vilkas Group Oy, Tampere. Rohdos-Ala-verkkokauppa vastaa sivujen sisällöstä ja tuotteiden luotettavista toimituksista asiakkaille. Asiakas on itse vastuussa pitämään käyttäjätunnukset salassa, sekä vaihtamaan salasanaa heti, kun epäilee sen joutuneen ulkopuolisten tietoon.

Asiakkaan pankki- tai luottokorttien tiedot eivät mene missään vaiheessa Rohdos-Ala-verkkokaupan henkilökunnalle. Poikkeuksena Nordean tilin käyttäminen ennakkomaksuun, silloin normaalit tilisiirron tiedot näkyvät vastaanottavalle tilille. Kaikki muut maksut tapahtuvat Suomen Verkkomaksun kautta suojattujen luotettavien yhteyksien kautta. Asiakkaan pankki- tai luottokorttitiedot eivät myöskään tallennu mihinkään Rohdos-Ala-verkkokauppaan, vaan niitä käytetään aina vain kertäkäyttöisesti yksittäiseen tilaukseen. 

Rohdos-Ala-verkkokauppa pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän tiedotteeseen, kuitenkin ilmoittamalla asiasta asiakkaalle. 

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
Rohdos-Ala Oy / rohdos-ala.fi / ilonaiho.fi
Vellamonkatu 30
00550 Helsinki, Suomi
puh. 09 77441500
sähköposti: ra.team@rohdos-ala.fi
Y-tunnus: 0113466-8

Rekisterin nimi
Rohdos-Ala Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteri on tarkoitettu Rohdos-Ala Oy:n asiakassuhteiden hoitoon.
Tietoja käytetään sekä sopimusasiakkaiden että verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin sekä ammattilaisasiakkaiden osalta Etuasiakasetujen tarjoamiseen. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti). Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Rohdos-Ala Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Rohdos-Ala Oy, Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki.

Rekisterin sisältämät tiedot 
Käyttäjän henkilökohtaiset tiedot (etunimi, sukunimi, syntymäaika)
Käyttäjän yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, faksi, sähköposti)
Uutiskirjeen tilauksen hyväksyminen (sähköpostisuoramainonta)
Tilaustiedot
Tilatut tuotteet
Tilauksen päivämäärä
Tilauksen maksutapa
Tilauksen numero
Tilaushistoria
Käyttäjän sivustolta lähettämät sähköpostiviestit (viestin sisältö ja header-tiedot)
Internet-palvelimen tekniset lokitiedot
(sisältävät käyttäjän IP-osoitteen ja tietoja käyttäjän selaimesta)
Lisäksi kanta-asiakkaan tunnistamispalvelun käytön yhteydessä asiakastietoihin voidaan liittää sukupuoli ja syntymäaika tai HETU


Tietojen säilytys ja tietosuoja
Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.
Yritysasiakkaiden tietoja säilytetään kuusi (6) vuotta viimeisen tilauksen jälkeen.
Tietoihin pääsevät vain valtuutetut Rohdos-Ala Oy:n työntekijät tai Rohdos-Ala Oy:n auktorisoimat kumppanit.

Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan Rohdos-Ala Oy:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Poikkeuksena on Facebook-painikkeiden käyttötiedot, jotka lähetetään Facebook-palveluun.

Tarkastus- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Evästeiden käyttö
Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Kävijätietoja ja evästeitä voidaan käyttää myös Rohdos-Alan verkkomarkkinoinnin kohdentamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.


Katso lisätietoja sopimusehdoista.