Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 14.1.2017

Rekisterinpitäjä

Rohdos-Ala Oy / rohdos-ala.fi / ilonaiho.fi
Vellamonkatu 30
00550 Helsinki, Suomi
puh. 09 77441500
sähköposti: ra.team@rohdos-ala.fi

Y-tunnus: 0113466-8

Rekisterin nimi
Rohdos-Ala Oy:n asiakasrekisteri.

Vastaava henkilö

Sanna Leino

puh. 09 77441500
sähköposti: ra.team@rohdos-ala.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri on tarkoitettu Rohdos-Ala Oy:n asiakassuhteiden hoitoon.

Tietoja käytetään sekä sopimusasiakkaiden että verkkokauppaan rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämiin yhteydenottoihin, palvelun kehittämiseen, raportointiin ja markkinointiin sekä ammattilaisasiakkaiden osalta Etuasiakasetujen tarjoamiseen. Rekisteröityneellä asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointiviestejä (sähköposti, tekstiviesti). Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Rohdos-Ala Oy:n asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Rohdos-Ala Oy, Vellamonkatu 30, 00550 Helsinki.

Rekisterin sisältämät perustiedot

  • Käyttäjän etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, markkinointiluvat, käyttäjätunnus, salasana ja asiakasnumero.
  • Yrityksen yhteystiedot (virallinen nimi, ALV-tunniste, toimitus- ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköposti) sekä luottopäätöstiedot
  • Rekisteröitynyt asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan sekä markkinointikieltoja Omat tiedot -osiossa.
  • Tietoja voidaan päivittää yleisistä rekistereistä kuten väestötietojärjestelmästä.

Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot

  • Tilaustiedot ja –historia, ostokäyttäytyminen, tekniset tiedot (sisältävät käyttäjän IP-osoitteen ja tietoja käyttäjän selaimesta)
  • Lisäksi kanta-asiakkaan tunnistamispalvelun käytön yhteydessä asiakastietoihin voidaan liittää sukupuoli ja syntymäaika tai HETU

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä toimivat asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamat ja palvelun käytön aikana tallentuvat tiedot. Lisäksi mahdollisen kanta-asiakkuuden tunnistamisen yhteydessä asiakasrekisteriin tuotavat tiedot, joiden tuonnin asiakas erikseen hyväksyy. 

Tietojen säilytys ja tietosuoja

  • Henkilötiedot hävitetään henkilötietolain mukaan, kun niiden säilyttämisen oikeudellinen peruste lakkaa tai niin kauan, kun niitä tarvitaan takuu- ja reklamaatioasioiden hoitamiseen.
  • Yritysasiakkaiden tietoja säilytetään kuusi (6) vuotta viimeisen tilauksen jälkeen.
  • Tietoihin pääsevät vain valtuutetut Rohdos-Ala Oy:n työntekijät tai Rohdos-Ala Oy:n auktorisoimat kumppanit.

Rekisterin suojaus

Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein ja jotka sijaitsevat verkkokaupan omilla palvelimilla. Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, jotka ovat allekirjoittaneet salassapitositoumuksen. Rekisterin tietojen käsittely edellyttää salasanaa ja käyttäjätunnusta sekä riittäviä käyttöoikeuksia. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan Rohdos-Ala Oy:n ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja palvelun tekniset ratkaisut sitä vaativat. Asiakkaan henkilötietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Verkkokauppa voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän postiosoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (”cookie”). Evästeiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Katso lisätietoja sopimusehdoista.

 


 

Klarna Checkout
-kauppiaan tiedot