Académie valmistaa vastuullista kosmetiikkaa

ASB_ymparistobanneri

Ihoa, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittava, vastuullinen kosmetiikan valmistustapa on saanut Académien ottamaan osaa myös erilaisiin ympäristöprojekteihin. Académie hyvittää jokaisen uudistuneen tuotelinjan valmistuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen tukemalla erilaisia Climate Partners -projekteja taloudellisesti.

 

HYDRADERM – Kosteutta iholle & merien suojelua

Yli 8 miljoonaa tonnia muovia päätyy meriin joka vuosi; se tarkoittaa yhtä rekallista joka minuutti. Tällä tahdilla merissä on enemmän muovia kuin kaloja vuonna 2050. Académie osallistuu Indonesiassa, Filippiineillä ja Haitilla merien puhdistusprojekteihin, joissa kerätään muovia meristä ja niiden rannoilta. Kerätty muovi hyödynnetään uusien muovituotteiden raaka-aineena.

Académie on sitoutunut merien suojeluprojektiin taloudellisesti hyvittämällä HYDRADERM-pakkauksien tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä muovista voidaan maksaa reilu korvaus kerääjille, he saavat paremman elannon, puhdista vettä ja ruokaa sekä mahdollisuuden koulutukseen.

 

TIME ACTIVE – Nuorekkuutta iholle & puhdasta tuulienergiaa

Maharashtran osavaltiossa Intiassa toteutetaan tuulienergiaprojekti, jossa 33 tuuliturbiinia tuottaa puhdasta energiaa keskimäärin 77 445 MWh vuodessa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on merkittävä tekijä ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa ja niillä voidaan varmistaa energiavarantojen riittäminen myös tulevaisuudessa.

Académie osallistuu tuulivoimaprojektiin taloudellisesti hyvittämällä TIME ACTIVE -pakkauksien tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä ilmanlaatu alueella paranee ja siten vaikutetaan myös ihmisten terveyteen. Tuulivoimasta syntyy paikallista taloutta tukevia työpaikkoja ja se tarjoaa luotettavan, puhtaan energianlähteen.

 

YOUTH-REPAIR – Silotusta aikuiselle iholle & puhdasta aurinkoenergiaa

Namibiassa aurinko paistaa keskimäärin 10 tuntia joka päivä – se onkin yksi maailman aurinkoisimmista maista. Kuitenkin 60 % Namibian sähköstä tulee naapurimaista ja 40 % maaseudun väestöstä elää täysin ilman sähköä. Aurinkopaneelien avulla tuotettu uusiutuva energia ei aiheuta päästöjä, jotka edistäisivät ilmaston lämpenemistä. Yksi aurinkoenergiafarmi tuottaa jopa 9000 MWh energiaa vuodessa.

Académie osallistuu aurinkoenergiaprojektiin taloudellisesti hyvittämällä YOUTH REPAIR -pakkauksien tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä sähkön jakelu on laajempaa, paikallisia kouluja pystytään korjaamaan ja suurentamaan, ja myös paikalliset yritykset hyötyvät luotettavasta energianlähteestä.

 

YOUTH ACTIVE LIFT – Napakkuutta aikuiselle iholle & metsien istutusta

Rio Kaman alueella Nicaraguassa toteutetaan metsänistutusprojekti, jossa hakkuualueille istutetaan nopeasti kasvavaa jättibambulajiketta. Seurauksena alueen biosfäärin hiilivarastointikapasiteetti kasvaa, kasvi- ja eliölajisto monipuolistuu ja ihmisille tarjoutuu keinoja parempaan toimeentuloon. Projektissa on istutettu yli miljoona bambua 2361 hehtaarin alueelle. Toisin kuin puiden hakkuussa, jättibambu ei kuole hakkuun yhteydessä vaan se jatkaa kasvuaan jopa 80 vuoden ajan.

Académie osallistuu metsänistutusprojektiin taloudellisesti hyvittämällä YOUTH ACTIVE LIFT -pakkauksien tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin avulla hidastetaan ilmastonmuutosta tuottamalla paperiteollisuudelle kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti viljeltyjä bambukuituja ja tarjotaan paikallisille ihmisille työtä, puhdasta vettä ja terveydenhuolto. Lisäksi projektin rahoitus mahdollistaa koskemattoman metsän, sen kasvien ja eliölajien suojelemisen 1000 hehtaarin alueella.

 

TIME PLUS – Elinvoimaa ikääntyneelle iholle & sademetsien suojelua

Muinaisista ajoista lähtien Papua-Uuden-Guinean April Salumein sademetsässä asuvat ihmiset ovat eläneet sopusoinnussa luonnon kanssa. Sademetsälle oli jo suunniteltu teollista käyttöä - mikä olisi tarkoittanut metsän tuhoutumista - mutta alkuperäiskansat yhdistivät voimansa ja vaativat koskemattomien metsien suojelua.

Académie osallistuu sademetsien suojeluprojektiin taloudellisesti hyvittämällä TIME+ -pakkauksien tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä sademetsistä suojellaan suuria alueita, joissa elää lukemattomia eksoottisia lintulajeja, eläimiä sekä kasveja. Lisäksi aikuisille on tarjolla työtä, kylään on rakennettu terveyskeskus ja paikalliset lapset pääsevät kouluun, oppivat lukemaan ja saavat paremmat mahdollisuudet tulevaisuudelle.