Académie valmistaa vastuullista kosmetiikkaa

ASB_ymparistobanneri

Ihoa, ihmisiä ja ympäristöä kunnioittava, vastuullinen kosmetiikan valmistustapa on saanut Académien ottamaan osaa myös erilaisiin ympäristöprojekteihin. Académie hyvittää jokaisen uudistuneen tuotelinjan valmistuksesta aiheutuvan hiilijalanjäljen tukemalla erilaisia Climate Partners -projekteja taloudellisesti.

 

CLEAN – puhtautta iholle & maailman merille

Meret varastoivat ¼ ilmakehän hiilidioksidista ja jopa 93 % kasvihuoneilmiön lämmöstä. Siksi merien hyvinvointi on tärkeää. Keräämällä muovia meristä ja niiden rannoilta sekä estämällä muovin päätymistä meriin suojellaan luontoa ja samalla parannetaan muovia keräävien yhteisöjen elinoloja.

Académie hyvittää CLEAN-tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen osallistumalla taloudellisesti Climate Neutralin Plastic Bank -ympäristöprojekteihin Intiassa, Filippiineillä, Aruballa ja Haitilla, missä tuetaan myös paikallisten lasten koulunkäyntiä.

 

PURE – tasapainoa iholle & ilmastolle

Fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa edistää kasvihuoneilmiötä ja vaikuttaa siten haitallisesti ilmastoon ja ympäristöön. Lisäksi fossiilisia polttoaineita on saatavilla vain rajoitetusti. Tästä johtuen uusiutuviin, puhtaisiin energialähteisiin panostetaan koko ajan enemmän.

Académie hyvittää PURE-pakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen osallistumalla taloudellisesti Climate Partner -järjestön organisoimiin uusiutuvien energiamuotojen hankkeisiin useissa Aasian maissa. Näissä projekteissa pyritään vähentämään maiden riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja lisäämään aurinko- ja tuulienergian osuutta energiatuotannossa. Tavoitteena on varmistaa riittävä energiansaanti, luoda työpaikkoja paikallisille ihmisille ja vähentää hiilidioksidipäästöjen määrää.

 

HYDRADERM – Kosteutta iholle & merien suojelua

Yli 8 miljoonaa tonnia muovia päätyy meriin joka vuosi; se tarkoittaa yhtä rekallista joka minuutti. Tällä tahdilla merissä on enemmän muovia kuin kaloja vuonna 2050. Académie osallistuu Indonesiassa, Filippiineillä ja Haitilla merien puhdistusprojekteihin, joissa kerätään muovia meristä ja niiden rannoilta. Kerätty muovi hyödynnetään uusien muovituotteiden raaka-aineena.

Académie on sitoutunut merien suojeluprojektiin taloudellisesti hyvittämällä HYDRADERM-tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä muovista voidaan maksaa reilu korvaus kerääjille, he saavat paremman elannon, puhdasta vettä ja ruokaa sekä mahdollisuuden koulutukseen.

 

HYPO-SENSIBLE – Hyvinvointia herkälle iholle & metsänistutusta

Guizhoun maakunnassa Etelä-Kiinassa aloitettiin vuonna 2016 metsänistutusprojekti, jossa 39 000 hehtaarin alueelle on istutettu erityisesti kuusia, sypressejä ja mäntyjä. Metsät kuuluvat paikallisille kyläläisille ja niitä hoitavat erityiset kylätoimikunnat.

Metsänistutuksen seurauksena biosfäärin hiilivarastointikapasiteetti kasvaa ja kasvihuonekaasujen määrä vähenee. Lisäksi alueen eläimiä, kasveja sekä vesistöjä suojellaan ja myös ihmisten elinolot sekä sosioekonominen asema paranevat; projektissa työskentelee kokoaikaisesti 80 teknikkoa ja kaiken kaikkiaan projekti työllistää 28 500 ihmistä, joista 60 % on naisia.

 

RADIANCE – Heleyttä iholle & uudistuvaa energiaa

Bogotan kupeessa Kolumbiassa käytetään rakennusmateriaalina yleisesti savitiiliä, joita valmistetaan alueen 40 tiilitehtaassa. Tiilenpolttouuneissa poltetaan useimmiten halpaa hiiltä, mutta Santander-tiilitehtaan omistaja, Miguel Diaz, on siirtynyt käyttämään nykyaikaisia, energiatehokkaita uuneja, joissa poltetaan uusiutuvaa biomassaa. Tämä vähentää hiilipäästöjä jopa 18 000 tonnilla vuodessa.

Académie osallistuu biomassaa hyödyntävään energiaprojektiin hyvittämällä taloudellisesti RADIANCE-tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektissa puun ja fossiilisten polttoaineiden sijaan käytetään mm. kookospähkinöistä, sahanpurusta, puulastuista, sokeriruo’on tuotannosta jäävästä hakkeesta ja nopeasti kasvavista bambuista saatavaa biomassaa. Projektin rahoituksen myötä turvataan työpaikka 115 ihmiselle, ilmanlaatu alueella paranee vähäisemmän hiilen polton seurauksena ja siten vaikutetaan myös ihmisten terveyteen.

 

TIME ACTIVE – Nuorekkuutta iholle & puhdasta tuulienergiaa

Maharashtran osavaltiossa Intiassa toteutetaan tuulienergiaprojekti, jossa 33 tuuliturbiinia tuottaa puhdasta energiaa keskimäärin 77 445 MWh vuodessa. Uusiutuvien energialähteiden käyttö on merkittävä tekijä ilmaston lämpenemisen rajoittamisessa ja niillä voidaan varmistaa energiavarantojen riittäminen myös tulevaisuudessa.

Académie osallistuu tuulivoimaprojektiin taloudellisesti hyvittämällä TIME ACTIVE -tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä ilmanlaatu alueella paranee ja siten vaikutetaan myös ihmisten terveyteen. Tuulivoimasta syntyy paikallista taloutta tukevia työpaikkoja ja se tarjoaa luotettavan, puhtaan energianlähteen.

 

SÈVE MIRACLE – Uudistusta iholle & sekametsien istutusta

Metsät vaikuttavat planeettamme ilmastoon, sillä ne varastoivat runsaasti hiilidioksidia ja vähentävät saasteiden sekä pölyn määrää ilmassa. Metsät ovat myös mainioita virkistysalueita samalla kun ne suojaavat eroosiolta, lumivyöryiltä sekä tulvilta. Lisäksi metsänpohjat suodattavat sadevesiä ja turvaavat korkealaatuisen juomaveden.

Euroopan unionin maista Saksa on yksi metsäisimmistä. Ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet metsäpalot, kuivuus, kuumuus ja myrskyt ovat kuitenkin vaikuttaneet luontoon aiheuttaen mm. eroosiota. Académie osallistuu taloudellisesti sekametsien istutusprojektiin Saksan Alpeilla hyvittämällä SÈVE MIRACLE -tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoitus mahdollistaa ilmastonmuutosta hyvin kestävien sekametsien kasvun ja samalla suojellaan alkuperäisiä metsiä, jotka tarjoavat elinympäristön, suojaa ja ravintoa monille eläinlajeille sekä kasveille.

 

YOUTH-REPAIR – Silotusta aikuiselle iholle & puhdasta aurinkoenergiaa

Namibiassa aurinko paistaa keskimäärin 10 tuntia joka päivä – se onkin yksi maailman aurinkoisimmista maista. Kuitenkin 60 % Namibian sähköstä tulee naapurimaista ja 40 % maaseudun väestöstä elää täysin ilman sähköä. Aurinkopaneelien avulla tuotettu uusiutuva energia ei aiheuta päästöjä, jotka edistäisivät ilmaston lämpenemistä. Yksi aurinkoenergiafarmi tuottaa jopa 9000 MWh energiaa vuodessa.

Académie osallistuu aurinkoenergiaprojektiin taloudellisesti hyvittämällä YOUTH REPAIR -tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä sähkön jakelu on laajempaa, paikallisia kouluja pystytään korjaamaan ja suurentamaan, ja myös paikalliset yritykset hyötyvät luotettavasta energianlähteestä.

 

YOUTH ACTIVE LIFT – Napakkuutta aikuiselle iholle & metsien istutusta

Rio Kaman alueella Nicaraguassa toteutetaan metsänistutusprojekti, jossa hakkuualueille istutetaan nopeasti kasvavaa jättibambulajiketta. Seurauksena alueen biosfäärin hiilivarastointikapasiteetti kasvaa, kasvi- ja eliölajisto monipuolistuu ja ihmisille tarjoutuu keinoja parempaan toimeentuloon. Projektissa on istutettu yli miljoona bambua 2361 hehtaarin alueelle. Toisin kuin puiden hakkuussa, jättibambu ei kuole hakkuun yhteydessä vaan se jatkaa kasvuaan jopa 80 vuoden ajan.

Académie osallistuu metsänistutusprojektiin taloudellisesti hyvittämällä YOUTH ACTIVE LIFT -tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin avulla hidastetaan ilmastonmuutosta tuottamalla paperiteollisuudelle kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti viljeltyjä bambukuituja ja tarjotaan paikallisille ihmisille työtä, puhdasta vettä ja terveydenhuolto. Lisäksi projektin rahoitus mahdollistaa koskemattoman metsän, sen kasvien ja eliölajien suojelemisen 1000 hehtaarin alueella.

 

TIME PLUS – Elinvoimaa ikääntyneelle iholle & sademetsien suojelua

Muinaisista ajoista lähtien Papua-Uuden-Guinean April Salumein sademetsässä asuvat ihmiset ovat eläneet sopusoinnussa luonnon kanssa. Sademetsälle oli jo suunniteltu teollista käyttöä - mikä olisi tarkoittanut metsän tuhoutumista - mutta alkuperäiskansat yhdistivät voimansa ja vaativat koskemattomien metsien suojelua.

Académie osallistuu sademetsien suojeluprojektiin taloudellisesti hyvittämällä TIME+ -tuotepakkausten tuotannosta aiheutuvan hiilijalanjäljen. Projektin rahoituksen myötä sademetsistä suojellaan suuria alueita, joissa elää lukemattomia eksoottisia lintulajeja, eläimiä sekä kasveja. Lisäksi aikuisille on tarjolla työtä, kylään on rakennettu terveyskeskus ja paikalliset lapset pääsevät kouluun, oppivat lukemaan ja saavat paremmat mahdollisuudet tulevaisuudelle.